Хэтер коннэре

Авылларны тозеклэндеру, яшеллэндеру,санитар тазарту  буенча бик куп эшлэр башкарылды.  1-2 май коннэрне  Хэтер коннэре зур оешканлык белэн утте. Исанбай, Телекей, Улу-Ялан авылларында  зиратларда корыган агачлардан , чуп улэннэреннэн, корыган   куаклардан тазартылды. Актив катнашкан авылдашларыбызга, шулай ук шэхси транспортлары белэн ярдэм иткэн иптэшлэргэ рэхмэтебезне белдерэбез.